تفسیر نقاشی کودکان


معنی اشکال در روانشناسی نقاشی کودکان

جدول ۱ معنی قرار دادن نگاره ها در مناطق افقی بر روی کاغذ  را نشان می دهد در حالیکه جدول شماره ۲ معنی قرار دادن نگاره ها در مناطق عمودی کاغذ را شرح میدهد.

18

A: نقاشی بالا / نشان دهنده: تصورات، خیالبافی، فرار از واقعیت

B:  نقاشی وسط / نشان دهنده: خودمحوری، اعتماد به نفس، فعال بودن، خودخواهی، عرضه کافی داشتن

C: نقاشی پایین / متمرکز بر روش فکری، عملگرا، هدفمند، محتاط

19

A: نقاشی چپ / درونگرایی را نشان می دهد، تسلیم، عدم تعارض شخصیت

B: نقاشی مرکزی / خودمحوری را نشان می دهد، عزت نفس بالا، اطمینان به خود

C: نقاشی راست / برون گرایی را نشان می دهد، درگیری، افرطی بودن

 


 

تحلیل نقاشی کودکان : اندازه

می توان اندازه شکل ترسیم شده را در رابطه با زمینه نقاشی به عنوان نماینده ارزیابی روانشناختی کودک در نظر گرفت.

 • اشکال یا نگاره های کوچک:  احساس ناامنی ، احتمال افسردگی، کمبود عزت نفس ، کناره گیری
 • اندازه طبیعی اشکال: عزت نفس خوب، اعتماد به نفس کافی، با نشاط بودن
 • اشکال یا نگاره های بزرگ: تظاهر، عزت نفس فوق العاده بالا
 • نگاره های مورب و کج: نااستواری، احساس ناامنی، احتمال عدم تعادل روانی۲( Machover, K )

تحلیل نقاشی کودک : خطوط در نقاشی کودکان

 • خطوط پررنگ: پرخاشگری یا تروما (به معنای “زخم”  است اما در روانشناسی تروما به تاثیر منفی و بدی که یک واقعه در یک فرد برجای میگذارد اشاره دارد.)
 • خطوط کم رنگ: ترس
 • سایه روشن یا خطوط با سایه: اضطراب
 • جزئیات زیاد در نقاشی: نیاز به مهار کردن
 • پاک کردن زیاد و مداوم در نقاشی: اضطراب و استرس
 • تحلیل اجزاء مختلف بدن در نقاشی کودکان از دیدگاه روانشناسی

 

تفسیر صورت در روانشناسی نقاشی کودکان

انواع سر در نقاشی های کودکان

سر نمادی از قدرت تفکر، تعادل اجتماعی و کنترل تکانه ها است. نحوه به تصویر کشیدن سر نشان دهنده نگرش کودک به هوش و مغز است. سر غیر متناسب معمولا  توسط کودکی که دارای ناتوانی مغزی، سردرد شدید و از این قبیل اختلال ‌ها می باشد، کشیده میشود.

 1. سر بزرگ: در نقاشی نگاره انسان توسط کودک نشان دهنده عزت نفس بالا در حوزه فکری یا ایگو(خود) بزرگ می باشد، اما همچنین می تواند با پارانوئید، خودشیفتگی یا احساس ترس از مدرسه مرتبط باشد.
 2. سر کوچک: عزت نفس پایین، احساس ناامنی و درماندگی
 3. گردن: گردن اغلب ارتباط بین سر و بدن است که تائید کننده احساس عدم تفرقه بین این دو می باشد. نمایش گردن به عنوان نشانه بلوغ فکری در نظر گرفته می شود.
  • گردن کاملاً به تصویر کشیده شده: توانایی فرد در کنترل تکانه های زندگی
  • گردن بسیار بلند: کنجکاوی و خود انگیختگی همچنین میتواند پیش فعالی را نشان بدهد.
  • نکشیدن صورت: می تواند نشان‌ دهنده پرهیز از چالشها و مسائل اجتماعی باشد.

 

چشم در نقاشی کودکان و تفسیر روانشناختی

چشم از مهم ترین جزئیات صورت است

  1. چشم هایی که به خوبی کشیده شده اند: کنجکاوی و علاقه به دنیای اطراف
  2. بدون چشم: نشانه انزوا و میل جدا شدن از جهان
  3. چشمان بسته: میل به پنهان شدن از دنیا ، پرهیز از مخاطب بصری (مواجه شدن حضوری و ارتباط چشمی)
  4. چشمان گرد با نقطه هایی به‌عنوان مردمک: نشانه ترس و اضطراب شدید
  5. کشیدن ابرو: زیبایی شناختی

معنی دهان در نقاشی کودکان

  1. نکشیدن دهان (بسیار کم اتفاق می افتد): ترس از بیان، مخالفت منفعلانه و عدم تمایل به اشتراک
  2. دهان باز با لب های کاملاً مشخص: فعالیت کلامی خوب
  3. دندان ها: نماد پرخاشگری معمولاً کلامی، انتقاد زیاد نسبت به دیگران

کشیدن مو در نقاشی کودکان

  1. موی سر مانند سوزن به سمت بالا: نگرش خصمانه
  2. موهای کشیده شده با خطوط نرم و ظریف: نیاز داشتن به محافظت
  3. مو های سایه دار پررنگ: اضطراب
  4. مویی که دستی آن را نوازش میکند: شخصیت پررنگ
  5. مدل موی پیچیده: ذکاوت، طنازی کردن