اینجا محلی است برای مرور خاطرات زیبای ما در افرادخت.جایی که زمان می‌ایستند ! اکنون با مرور و لذت بردن از این تصاویر، به دنیایی از زیبایی و هنر خواهید پیوست.

گالری مدرسه دخترانه افرادخت