قدمی نو برای بهتر زیستن …

– مدرسه دخترانه افرادخت –

درباره مدرسه دخترانه افرادخت

کودکان، افرادی منحصر به فرد هستند، انسان هایی که گرچه از نظر قد و قامت از بزرگسالان کوتاه ترند، اما به جرات از نظر آرزوها و توان، اگر زیاده نباشند، کم نیستند. دخترهایی که در مسیر زندگی شان با ما همراه و هم قدم می شوند، بیشتر از هر چیز دیگری، طعم تجربیات مختلف و امنیت عاطفی را می چشند، از چالش های مختلف عبور می کنند و با جعبه ابزاری آکنده از توانمندی های متنوع جسمی، هنری، درسی و هیجانی، پای در مسیر نوجوانی می گذارند.

کارگاه‌های درحال برگزاری

ما در افرادخت

به این اصول پایبند هستیم.

ما در افرادخت

به این اصول پایبند هستیم.

مدرسه دخترانه سلاله افرادخت

داستان کودکی

کودکان امروز شهروندان دنیای فردایی هستند که هنوز پیش روی ما قرار نگرفته است. اگر من و شما خواستار بهترین یادگیری، تربیت و آموزش برای فرزندانمان هستیم، و بخواهیم آنها را برای دنیایی که خود در آن نخواهیم بود آماده کنیم، لازم است با ما هم قدم شوید……

— گالری تصاویر —

خانه‌ی ما، افرادخت

مدرسه ی ما شبیه خانه است. آنانی که آمده اند نیز می گویند:« شبیه خانه ی خودمان است» گرم . پر انرژی، حتی کفش ها را هم در می آوری. ما در خانه کار نمی کنیم بلکه با تمام وجودمان بازی می کنیم. شما را به خانه ی خودتان دعوت می کنیم تا هر یک از آنجایی که هستیم، قدمی به جلو برداریم، قدمی برای بهتر زیستن…….

مدرسه افرادخت

شعار افرادخت

مدرسه ی ما برای به بلوغ رسیدنِ فرزندانمان به کهن شعار همیشه نوین « یادگیری برای تمام عمر » اهداف ونقشه ی راه خود وحتی طرح درس کلاس ها و دانش افزایی های والدین و آموزش مربی خود را بر مبنای این شعار تنظیم کرده است. علاوه بر این سرلوحه دائمی، توجه به شعار « زمین پاک » در راستای حفاظت ومراقبت از زمین و پیشگیری از زمینه های تخریب زیست محیطی و اجرایی کردن این محتوا در طرح درس ها، آموزش والدین وآموزش مربی و حتی در بخش اداری و اجرایی مدرسه از اهم نگاه ما می باشد. برای مثال استفاده از چک پرینت ها و یا حتی حذف تکالیف کاغذی و ارسال تکالیف در سایت مدرسه ی مجازی مدرسه حاکی از توجه مربیان و پرسنل به این مهم می باشد. ما افرادختی ها داستان زندگی خود و فرزندانمان را با این نگاه پیش می بریم.

تا دیر نشده کاری کنیم …

بوته ای را در نظر بگیرید که برگ های سبز کوچکی بر روی زمین دارد اما دست بر آن می بری تا به گمان خود راحت از زمین جدایش کنی، با ریشه ای نهفته و عمیق رو به رو می شوی که سوای کندن و تغییر شکل آن ناممکن می نماید. ریشه ای بزرگ و عمیق. اگر بخواهیم تغییرش دهیم می بینیم چقدر سخت و دشوار است عرق بر جبین می نشیند تا کمی حرکت کند. برای تغییر دادن نهال به گذشته دسترسی نداریم پس به آینده می نگیریم و می گوییم نگاه کن نهال های سبز و نو رسته دارند کاشته می شوند تا دیر نشده کاری کنیم این بوته ی کوچک که از ریشه و ساقه و برگ من و تو قلمه زده شده را خوب رشد دهیم…