در این سرا تو بمان ای که ماندگار تویی


در این سرا تو بمان ای که ماندگار تویی

یک هفته کلاس‌های آنلاین و حضوری را پیش بردیم…

در شرایطی که همراهی حداکثر خانواده‌ها را داریم  و با رعایت پروتکل‌ها و مراقبت از سلامتی خودمان و بچه‌ها هستیم. کلاس اولی‌هایمان در تجربه اول، به خوبی وارد فضای مدرسه شدند و بازخورد خانواده‌ها از حال خوب بچه ها، حال ما را خیلی خوب کرد.

مهرتان ماندگار