روز شگفت انگیز پزشکان

آرزوهای شغلی، مشاغل ایده آلی اند که افراد دوست دارند در آینده به آن دست پیدا کنند و شغل پزشکی، همواره در فهرست آرزوهای کودکان و نوجوانان قرار دارد. هدف از برگزاری روز شگفت انگیز پزشکی آشنایی دخترانمان با جایگاه پزشکی در آرزوهای شغلی آنهاست

امروز همراه دخترانمان شدیم و کلاس به کلاس وارد دنیای پزشکی شدیم،

  وارد اتاق اورژانس شدیم و با کمک های اولیه و فوریت های پزشکی آشنا شدیم

از کلاس اورژانس که رد شدیم رسیدیم به اتاق عمل تا بتوانیم با اجزای بدن انسان و کارکردش آشنا شویم(قلب را شناختیم که حیات بدن است، مغز را دیدیم که تصمیمات مهم زندگی را می گیریم و…)

بعد از گذر از راهروها و پله ها کلاس تغذیه را تجربه کردیم و با هرم غذایی آشنا شدیم و تفاوت موادی که برای بدن ما مفید یا مضر است را یاد گرفتیم.

حالا نوبت کلاس ارتوپد بود در این کلاس با استخوان های مختلف بدن آشنا شدیم و یاد گرفتیم اگر اتفاقی برای استخوان های دست یا پاهایمان بیفتد چگونه آتل ببندیم تا ثابت بماند

بعد به کلاس تشریح رفتیم و مربی با حوصله ی تمام، قلب، کلیه، کبد و ریه و قسمت های مختلف بدن گوسفند را برایمان تشریح کرد و توانستیم از نزدیک آنها را لمس کنیم.

در آخرین کلاس، به آزمایشگاه رفتیم و با میکروسکوپ آشنا شدیم و سفر کردیم به درون میوه ها و دل سبزیجات

ما دختران افرادختی، یکی یکی از کلاس ها گذر کردیم تا بتوانیم یک روز دنیای پزشکی را تجربه کنیم و کوچک ترین پزشکان افرادخت باشیم

خانه درباره مارزرواسیونشماره تماس