چشم انداز


شناخته شدن به عنوان مدرسه ای که فارغ التحصیلان آن، دخترانی هستند که مسایل و مشکلات هم نوعان دغدغه‌ی آن‌ها بوده و خدمت به دیگران از اهداف غایی آن‌ها است.

شناخته شدن به عنوان مدرسه ای که فارغ التحصیلان آن، دخترانی هستند که میتوانند نقش، همسری، مادری، شهروندی را با توجه به معیارهای ایرانی-اسلامی به خوبی ایفا کنند

شناخته شدن به عنوان مدرسه ای که دانش آموزان آن فرصت تجربه‌های متنوع و گوناگون پیدا می‌کنند.

شناخته شدن به عنوان مدرسه ای که فارغ التحصیلان آن، دخترانی هستند که متصف به صفات زیر هستند.

خلاق، متفکر، باایمان، خود رهبر، خود یادگیرنده، دارای عزت نفس، اخلاق مدار و دارای مکارم اخلاقی، دارای روحیه گفتگو و تعامل با دیگران، خوشبین به همراه احساس رضایت مندی از زندگی، دارای روحیه‌ی مشارکت پذیری و مشارکت جویی، تربیت دخترانی که نقش مسئول، همراه، فعال و سازنده در خانواده دارند.