کارگاه آرکیتایپ ها

آرکیتایپ

کارگاه آرکتایپ ها 

یکی از ابتدایی ترین و مهم ترین کارهایی که لازم است هر انسانی در زندگی انجام دهد، شناخت خود است. آدمی که خود را بشناسد، انتخاب های درست تر، روابط بهتر و سالم تر، موفقیت و پیشرفت بیشتری خواهد داشت.شخصیت شناسی با مطالعه بر روی شباهت های انسان ها، به ارائه مدل های کلی و مشخصی برای شخصیت افراد، می‌پردازد. در این میان، شخصیت شناسی آرکتایپی یک زیر شاخه از نظریه های شخصیت است. آرکتایپ در حقیقت برگرفته از واژه یونانی آرکه تیپوس است که به معنی الگو یا مدلی است که چیزی را از روی آن می‌سازند.

پیشوند Arch به معنای ریشه دار بودن، اصیل بودن، قدیمی بودن و مواردی از این دست به کار می‌رود، در صورتیکه Type را به عنوان الگو، مدل، قالب و مفاهیمی شبیه به آن در نظر بگیریم، به همان معادلی خواهیم رسید که در فارسی برای اصطلاح آرکتایپ به کار می‌بریم، یعنی: کهن الگو.

در حوزه روانشناسی، آرکتایپ یا کهن الگو عبارت است از: تصاویر، الگوها و مدل هایی که از ناخودآگاه جمعی بیرون می‌آیند. در رؤیاها، اساطیر و افسانه ها ظاهر می‌شوند. و در همه انسان ها طیفی از آن وجود و مشابهت دارد.

 

رنگ ارزش‌ها

کمک‌های اولیه شامل اقداماتی است که هنگام وقوع حوادث برای جلوگیری از مرگ، پیشگیری از صدمات و عوارض بعدی، کاهش درد و رنج مصدوم قبل از رسیدن افراد حرفه‌ای و انتقال مصدوم به مراکز درمانی به عمل می‌آید. این اقدامات می‌تواند شامل مواردی ساده مانند: پانسمان زخم و جراحت و یا مواردی مشکل تر نظیر انجام عملیات احیای قلبی-ریوی و … باشد.
از این رو، یادگیری کمک‌های اولیه برای تمامی افراد جامعه لازم و ضروری است و می‌توان با آگاهی از اصول کمک‌های اولیه، جان مصدوم را نجات داد؛ از آسیب‌های بیشتر جلوگیری کرد یا درد و رنج جسمی و روحی وی را کاهش داد و سبب افزایش بهبودی مصدوم شد.
به همین جهت، دوره‌ی کمک‌های اولیه توسط گروه هلال احمر برای مربیان مجموعه‌ی افرادخت برگزار شد.
برای آشنایی با ارزش های هر فرد و هر مکان، لازم است به شناخت خود و آگاهی از نیازها، اهداف، چشم اندازها و قوانین و ارزش های خود یا آن‌محیط بپردازیم.
وقتی ارزش ها برایمان روشن گردد، آنگاه می توانیم بگوئیم زندگی ما چه رنگی از این ارزش ها گرفته

خانه درباره مارزرواسیونشماره تماس