اردوی دندانپزشکی اول دبستان

دانش‌آموزان کلاس اولی مدرسه‌ی افرادخت به کلینیک دندانپزشکی قلهک رفتند و در آنجا با محیط  و نحوه‌ی کار پزشکان آشنا شدند.